• Més de 350 ha/any de bosc gestionades

  Més informació
 • Més de 20.000 t/any d’estella forestal distribuïdes a Catalunya

  Més informació
 • Més de 22.000 t/any d’estella forestal exportada a Europa

  Més informació
 • Més de 22.000 t/any d’estella forestal exportada a Europa

  Més informació
 • Planta autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya a tractar més de 64.000 t/any

  Amb codi de gestor E-969.07 i codi de transportista T-2312

  Més informació

Serveis

 • Empresa

  Alameda Torrent és una empresa dedicada als treballs forestals i moviments de terres.
  També, a la producció, subministrament i comercialització d’estella forestal.

  Més informació
 • Treballs Forestals

  L’empresa és pionera en treballs de desbrossament i neteja forestal. Realitza tot tipus de serveis dins aquest àmbit.

  Més informació
 • Estella Forestal

  La nostra estella és certificada, l’obtenim a partir de fusta procedent de les neteges i aclarides, a boscos gestionats sosteniblement pertanyents a la demarcació de Girona.

  Més informació
 • Planta de gestió

  Oferim serveis per valoritzar residus de fusta, ja que som planta gestora de restes vegetals. Autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya.

  Més informació
 • Moviments de terres i excavacions

  Tenim una àmplia experiència en el sector i estem especialitzats dur a terme enderrocs, rebaixos i fonamentacions; explanacions i anivellaments; preparacions de terrenys en general, etc.

  Més informació
 • Obres realitzades

  Històric d’obres realitzades en els diferents àmbits de treball de l’empresa.

  Més informació
 • Medi Ambient

  La responsabilitat i compromís amb el medi ambient d’Alameda Torrent. Certificacions.

  Més informació

Cicle integral tancat

 • Treballs forestals amb posterior càrrega i transport de troncs

  A partir dels diferents treballs forestals obtenim la nostra matèria primera en l’elaboració de l’estella, la fusta,que és transportada cap a les nostres instal·lacions.

  Coneix tot el procés
 • Assecat i emmagatzematge

  Allà queda emmagatzemada i llesta pel seu procés d’assecatge natural.

  Coneix tot el procés
 • Trituració i controls

  Un cop seca, la fusta es tritura i es torna a emmagatzemar. Serà en aquest moment quan se li faran tots els controls necessaris per garantir la qualitat final del producte: l’estella.

  Coneix tot el procés
 • Distribució

  Finalment, una part de l’estella és emmagatzemada sota cobert per mantenir-la en les condicions òptimes, alhora que s’en garanteix un estoc continu. L’altre part passa a ser directament distribuïda als nostres clients.

  Coneix tot el procés
/