Responsabilitat ambiental

 • Inici
 • Responsabilitat ambiental

La biomassa, font d’energia renovable

La bioenergia és energia produïda a partir de fons biològiques renovables com la biomassa. La biomassa és un material d’origen biològic que es pot convertir en combustible (biocombustible) per a subministrar calor i electricitat.

La nostra responsabilitat

Durant mil·lennis, la biomassa forestal ha estat la font d’energia més natural de la terra, però en els darrers segles ha estat progressivament substituïda per altres fonts d’energia fòssil, com el carbó, el gas natural o el petroli. El creixent consum energètic, el caràcter limitat dels recursos fòssils, les actuals incerteses de subministrament i la capacitat limitada del medi ambient per a l’absorció de les emissions, han contribuït que la biomassa forestal s’hagi convertit en el focus d’interès públic en els darrers anys. Així, els sistemes de calefacció amb biomassa forestal han tornat a guanyar una gran acceptació.

El foment de l’ús de la biomassa tanca no només cicles ecològics, sinó també econòmics. L’evolució del preu de la llenya i de l’estella és relativament estable, i en gran part independent dels preus globals de mercat extremament fluctuants que tenen el petroli i el gas natural. Això implica que la fusta no només és una font d’energia de baix cost i a prova de crisis, sinó també una matèria primera local que fomenta la creació de valor social, en generar i garantir llocs de treball al territori, tot contribuint a la neteja dels boscos i a la prevenció d’incendis forestals.

El bosc a Catalunya ocupa al voltant de 1,2 milions d’hectàrees, dues terceres parts del territori. Aquesta superfície s’ha anat incrementant progressivament degut, en part, a l’abandonament de terrenys agrícoles i a l’aforestació de conreus. També han augmentat les existències forestals en quantitats significatives (22% els darrers 15 anys), de manera que cada cop hi ha més superfície forestal i més fusta en peu disponible per a ser aprofitada de manera sostenible.

 • km0

  Boscos de la demarcació
  de Girona

 • Natural

  Composició: fusta sense
  additius ni residus

 • Eficient

  Desenvolupament

 • Canvi climàtic

  Activitats respectuoses
  amb el medi ambient

 • Preu

  Estalvi considerable en comparació
  amb altres combustibles.

L’ús i l’aprofitament de la biomassa forestal, la qual pressuposa una gestió sostenible del medi i del territori, incideixen positivament a tres nivells:

 • Per un costat, ajuden al desenvolupament rural, fixen població al territori i revaloren productes forestals.
 • Per l’altre, ajuden a la prevenció d’incendis i posen en valor els treballs fets als boscos.
 • Finalment, contribueixen a desenvolupar un model energètic d’acord amb les perspectives internacionals, incrementen la participació de les energies renovables i potencien una energia més propera al consumidor.

Per tant, garantir una gestió forestal sostenible als boscos públics i privats és un factor clau. A Catalunya hi ha una tradició ben arrelada i Alameda Torrent S.L.U. treballa per avalar aquesta gestió forestal sostenible.

Cicle del carboni i estella forestal

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fotosintesís

 • CO2

 • CO2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh eu ismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat consectetuer adipiscing elit, sed diam

Diam ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh eu ismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat consectetuer adipiscing elit, sed diam

Certificacions

En aquest sentit, la certificació forestal també es va incorporant a les finques a través dels principals sistemes de certificació (PEFC, Program for the Endorsement of Forest Certification i FSC, Forest Stewardship Council). A Catalunya, el més habitual és el PEFC, del qual Alameda Torrent S.L.U. n’està certificada des de l’any 2016.
El PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) va néixer el 1998 com una iniciativa voluntària del sector forestal privat. Es tracta d’un programa basat en els criteris i indicadors emanats de les Conferències interministerials de Hèlsinki (1993) i Lisboa (1998) per la protecció dels boscos d’Europa, que garanteix que la fusta prové de boscos gestionats sosteniblement.

 

A més, Alameda Torrent S.L.U. actualment certificada amb la ISO 9001 i la ISO 14001.

L’establiment d’un sistema de gestió de qualitat, prevenció i de gestió ambiental és essencial en el compromís que tenim ver l’entorn i els nostres clients.

 • ISO 9001SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT

  Alameda Torrent posseeix un sistema de gestió de qualitat que engloba totes les fases dels projectes, des de l’adquisició de materials i serveis, l’execució de les obres, la gestió dels acabats i el servei postvenda.

  En procés
 • ISO 18001SISTEMA DE PREVENCIÓ

  Alameda Torrent manté un compromís actiu de prevenció, que va més enllà de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut que permet disminuir els riscos laborals i fomentar una cultura preventiva.

  En procés
 • ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

  Alameda Torrent compleix l’estàndard internacional que certifica el sòlid compromís amb la prevenció i reducció dels impactes mediambientals derivats de la nostra activitat.

  En procés

Som també planta gestora de restes vegetals. L’empresa està inscrita al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya per a l’exercici d’una activitat de valorització de residus d’origen vegetal, consistent en la trituració de les restes de manera mecànica i per tant disposem de codi de gestor (E-969.07) i de transportista (T-2312).

 • E-969.07

  Alameda Torrent S.L.U. està autoritzat per l’ARC per a realitzar les activitats de valorització de tot tipus de fusta i restes vegetals.

  Alameda Torrent S.L.U. està autoritzat per l’ARC per a realitzar les activitats de valorització de tot tipus de fusta i restes vegetals.

 • T-2312

  Transportistes de residus

  Transportistes de residus

Compromís mediambiental

En un context de canvi climàtic i dependència energètica dels combustibles fòssils exteriors, l’aprofitament de biomassa forestal per a la producció d’energia tèrmica es presenta com una oportunitat.

Malgrat que, a diferència d’altres països europeus, a Catalunya encara es tracta d’un recurs incipient, en els darrers anys ja s’ha pogut notar un lleuger protagonisme de la biomassa com a font d’energia, i Alameda Torrent S.L.U., ha mantingut i manté, una aposta forta per promoure la gestió forestal sostenible, dinamitzar el sector, i generar ocupació a partir d’aquesta font d’energia renovable.