Planta de gestió

 • Inici
 • Planta de gestió

Alameda Torrent S.L.U. també és planta gestora de restes vegetals, donem solucions als teus residus de fusta.

L’empresa està inscrita al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya per a l’exercici d’una activitat de valorització de residus d’origen vegetal, consistent en la trituració de les restes de manera mecànica.

Gestors

Estem autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya com a gestors amb codi E-969.07, i acceptem l’entrada de fusta de tot tipus (mobles, palets, restes de poda i jardineria...).

En concret admetem l’entrada dels següents residus (prèvia formalització de contracte):

 • Residus de teixits vegetals (Codi CER 020103)
 • Residus d’escorça de fusta (Codi CER 030101)
 • Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i fulloles diferents als CER 030104 (Codi CER 030105)
 • Envasos de fusta (Codi CER 150103)
 • Fusta de la construcció i demolició (Codi CER 170201)
 • Fusta de tractament mecànic de residus (Codi CER 191207)
 • Fusta de la recollida selectiva diferent al CER 200137 (Codi CER 200138)
 • Residus biodegradables de parcs i jardins (Codi CER 200201)

També estem autoritzats com a transportistes per l’Agència de Residus de Catalunya amb codi T-2312.

Funcionament

Funcionament

 1. Fem una atenció personalitzada i oferim diferents opcions per aquest servei en funció de les necessitats de cada client:
  • Aportació directa dels residus a la nostra planta per part de cada client. Pot ser a través de mitjans propis o contractats.
  • Oferim un servei de contenidors a lloguer i ens encarreguem del seu buidatge amb la corresponent recollida i transport.
 2. Abans de l’entrada del material a la planta s’en realitza el pesatge amb la nostra bàscula certificada i verificada (amb número LEM807365-20r0).
 3. Es procedeix a realitzar una inspecció visual del material que es descarrega per verificar el tipus de residus que s’aporta. Comprovant que es disposa de tota la documentació pertinent.
 4. El material es descarregat i apilat en una zona diferenciada i específica de les nostres instal·lacions, destinada a material vegetal residual.
 5. Aquest material és reciclat i el producte final és apte per diferents sortides al mercat.

A qui pot interessar aquest servei?

Oferim aquest servei per a l’administració, Ajuntaments, Consells Comarcals, indústries, empreses del sector de la construcció, del sector de la jardineria i agricultura, del sector forestal, etc. Per més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.