Planta de producció d'estella forestal

El nostre producte

L’estella forestal s’obté a partir de fusta procedent de les neteges i aclarides de boscos. Aquesta fusta s’estella en peces de petita dimensió i un cop processada és reutilitzable com a energia neta: s’utilitza com a combustible de calderes.

 

Alameda Torrent S.L.U. és una empresa pionera en l’obtenció d’estella certificada PEFC (Program Endorsment of Forest Certification)1, que garanteix que la matèria primera utilitzada prové de boscos gestionats sosteniblement.

Quins beneficis té?

La qualitat de l’estella forestal Alameda Torrent es caracteritza, a diferència d’altres, per l’absència d’impureses com ara sorres, pedres, etc., ja que passa per un procés de cribatge que permet alhora la separació de l’estella en diferents granulometries.

A les nostres instal·lacions disposem de camps d'acopi autoritzats de restes silvícoles, on emmagatzemem la fusta, prèviament a la trituració, fins a obtenir un producte de qualitat òptima per a la fabricació d'estella. 

També disposem d’un cobert de 1000 m2 adaptat per emmagatzemar l’estella un cop ja ha estat classificada segons granulometria. D’aquesta manera ens és molt fàcil poder servir el producte al moment.

Per tal de subministrar amb garanties les comandes, Alameda Torrent S.L.U. disposa de vehicles propis amb contenidors de diferents cubicatges per distribuir l’estella forestal a granel amb bolquet, amb grua (cullera o big bags) o amb descàrrega pneumàtica. Si el client ho desitja es pot gestionar el transport.

Seguim la norma ISO 17827-1, que estableix classes d’estella segons granulometria i també marca quins són els percentatges vàlids permesos de partícules petites i grans. Amb el cribatge de l’estella s’aconsegueix a més separar totes les serradures produïdes.

La fusta que utilitza Alameda Torrent S.L.U. per elaborar la seva estella prové de boscos del territori, pròxims a la zona de les Gavarres, Ardenya i Montseny-Guilleries. La nostra gestió forestal permet aconseguir una millora de la protecció, productivitat i accés al bosc, amb la consegüent revalorització de la fusta obtinguda d’aquest.

Realitza la teva comanda

Clica per fer la comanda
Característiques
 • Contingut hídric

  Humitat mitjana anual inferior al 40% en base humida

 • Contingut energètic (PCI)

  Superior a 3.000kWh/t en base seca

 • Granulometria

  Segons la norma ISO 17827-1

  • P16S

   Secció màxima de 2cm2 / Longitud màxima de 45mm

  • P45S

   Secció màxima de 6cm/ Longitud màxima de 200mm

1Alameda Torrent S.L.U. assumeix com a pròpia la Política de Cadena de Custòdia de l’organització, impulsant-la a través de l’emissió i revisió periòdica del sistema de Cadena de Custòdia, conforme als requisits de la norma PEFC. A més disposa de mitjans adequats per a que el sistema es mantingui actualitzat i correctament implantat.