Procés de transformació de l’estella local

 • Inici
 • Procés de transformació de l’estella local

Estella Forestal: pas a pas

Per complementar l’activitat dels treballs forestals, disposem d’unes instal·lacions autoritzades per a l’assecatge i trituració de restes silvícoles procedents dels treballs forestals, la qual cosa permet obtenir una estella forestal de qualitat, certificada PEFC i adient per ser utilitzada com a combustible per a calderes.

Fases del procés

 • 1

  Treballs forestals

  L’empresa Alameda Torrent S.L.U. es dedica a realitzar tot tipus de treballs forestals: neteges de boscos, parcel·les i rieres, franges de protecció, arranjament de pistes, etc. D’alguns d’aquests treballs n’obtenim part de la fusta que posteriorment serà triturada. La fusta restant la comprem a rematants pròxims.

 • 2

  Càrrega i transport de socs

  A través de camions equipats amb grapes forestals, realitzem el transport dels socs des dels boscos fins a les nostres instal·lacions.

 • 3

  Pesatge

  A l’entrada de les nostres instal·lacions disposem d’una bàscula certificada i verificada (amb número LEM807365-20r0), amb la qual pesem tots els productes que entren i surten de la planta.

 • 4

  Camp d’acopi

  Els socs provinents dels aprofitaments silvícoles son assecats en un camp (de 26.000 m2) annex a les nostres instal·lacions. S’hi estaran entre uns 6 i 8 mesos fins a obtenir l’humitat adequada.

 • 5

  Trituració

  La fusta ja assecada passa a ser triturada amb la nostra màquina trituradora Jenz Hem 593R – Cobra d’última generació. Es tracta d’una màquina que pot arribar a triturar 30 t/h de material.

 • 6

  Granulometria

  Produïm estella de diferent granulometria (segons la norma ISO 17827-1) per tal que s’adapti a calderes de diferents potències:

  P16S – Secció màxima de 2 cm2/Longitud màxima de 45 mm

  P45S – Secció màxima de 6 cm2/Longitud màxima de 200 mm

 • 7

  Emmagatzematge

  Disposem d’un cobert d’emmagatzematge per a l’estella forestal de 1000 m2 que ens permet tenir un estoc continuat de material; garantint així un subministrament permanent als nostres clients.

 • 8

  Servei de transport

  Finalment ens encarreguem del transport de l’estella al seu destí final. Disposem de diferents sistemes de descàrrega:

  • Contenidors de fins a 40 m3
  • Caixa-contenidor amb cuba pneumàtica (amb una capacitat de descàrrega de fins a 20 m lineals)
  • Dos contenidors amb descàrrega de pis mòbil de 40 m3 de capacitat

  El client també pot ocupar-se del seu propi transport si ho prefereix, segons comanda a granel o big bags.

 • L’empresa Alameda Torrent S.L.U. es dedica a realitzar tot tipus de treballs forestals: neteges de boscos, parcel·les i rieres, franges de protecció, arranjament de pistes, etc. D’alguns d’aquests treballs n’obtenim part de la fusta que posteriorment serà triturada. La fusta restant la comprem a rematants pròxims.

 • A través de camions equipats amb grapes forestals, realitzem el transport dels socs des dels boscos fins a les nostres instal·lacions.

 • A l’entrada de les nostres instal·lacions disposem d’una bàscula certificada i verificada (amb número LEM807365-20r0), amb la qual pesem tots els productes que entren i surten de la planta.

 • Els socs provinents dels aprofitaments silvícoles son assecats en un camp (de 26.000 m2) annex a les nostres instal·lacions. S’hi estaran entre uns 6 i 8 mesos fins a obtenir l’humitat adequada.

 • La fusta ja assecada passa a ser triturada amb la nostra màquina trituradora Jenz Hem 593R – Cobra d’última generació. Es tracta d’una màquina que pot arribar a triturar 30 t/h de material.

 • Produïm estella de diferent granulometria (segons la norma ISO 17827-1) per tal que s’adapti a calderes de diferents potències:

  P16S – Secció màxima de 2 cm2/Longitud màxima de 45 mm

  P45S – Secció màxima de 6 cm2/Longitud màxima de 200 mm

 • Disposem d’un cobert d’emmagatzematge per a l’estella forestal de 1000 m2 que ens permet tenir un estoc continuat de material; garantint així un subministrament permanent als nostres clients.

 • Finalment ens encarreguem del transport de l’estella al seu destí final. Disposem de diferents sistemes de descàrrega:

  • Contenidors de fins a 40 m3
  • Caixa-contenidor amb cuba pneumàtica (amb una capacitat de descàrrega de fins a 20 m lineals)
  • Dos contenidors amb descàrrega de pis mòbil de 40 m3 de capacitat

  El client també pot ocupar-se del seu propi transport si ho prefereix, segons comanda a granel o big bags.

/