Treballs forestals

  • Inici
  • Treballs forestals

L’empresa és pionera en treballs de desbrossament forestal i realitza els següents serveis: estassades en boscos públics i privats (amb o sense Instruments d’Ordenació Forestal), treballs de regeneració i millores en suredes, neteja de rieres, tales d’arbres, actuacions dirigides a la prevenció d’incendis forestals (franges de protecció, disminució de combustible a les zones d’alta càrrega, etc.) i arranjament de pistes forestals entre d’altres.

  • Gestió de boscos
  • Franges de protecció
  • Neteja de rieres
  • Neteja de parcel·les
  • Arranjament i construcció de pistes
  • Pela del suro

Gestió de boscos

Estem especialitzats en la neteja d’espais forestals, gestionant anualment més de 350 ha de boscos de tot tipus, on duem a terme tota mena de treballs silvícoles: podes, aclarides, regeneracions, tales selectives, desbrossaments...

L’empresa s’adapta a cada finca, utilitzant la maquinària pròpia adequada i les tècniques de treball necessàries per cada bosc.

Franges de protecció

Realitzem l’obertura i manteniment de franges de protecció d’incendis en perímetres d’urbanitzacions, zones industrials etc. Seguint la legislació catalana vigent en aquesta matèria, en concret el que marca la Llei 5/2003 de 22 d’abril, de prevenció d’incendis forestals, article 3, apartat a): ‘Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament’. Tenim doncs, cura dels nostres boscos, minimitzant el risc d’incendi i creant espais per evitar la propagació del foc.

Neteja de rieres

Duem a terme tasques de neteja en rieres, necessàries per evitar inundacions i que contribueixen a la millora i conservació d’aquests hàbitats. També realitzem el manteniment i recuperació d’aquest tipus de zones, per donar una millor qualitat ambiental al curs fluvial del riu i sempre intentant que l’impacte de les nostres tasques sigui mínim.

Neteja de parcel·les

Netegem parcel·les no edificades amb vegetació acumulada, a fi d’evitar el risc d’incendi, Les tasques es fan sempre seguint la legislació catalana vigent en aquesta matèria, en concret el que marca la Llei 5/2003 de 22 d’abril de prevenció d’incendis forestals, on a l’article 3, apartat b) consta com a obligació ‘Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida’.

Arranjament i construcció de pistes

Les pistes forestals, a causa de les incidències climatològiques, usos motoritzats i trànsit rodat, contínuament es deterioren. Amb els nostres mitjans arrangem els camins i els adaptem a les necessitats específiques requerides. També desbrossem els laterals d’aquestes pistes per millorar-ne la visibilitat i l’accessibilitat i alhora evitar incendis forestals, d’acord amb les indicacions de la Llei 5/2003 de 22 d’abril, de prevenció d’incendis forestals, article 3, apartat e) d’obligacions ‘Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d’accés, i les cunetes’.

Pela del suro

Cada any realitzem els treballs de pela del suro i posterior transport.

L’extracció del suro és un procés tradicional i manual que exigeix molta habilitat i experiència per no ferir l’arbre. La primera operació és l’obertura, es colpeja el suro verticalment i es fa girar la destral amb l’objectiu de separar el suro de l’escorpit (la part viva de l’arbre encarregada de fabricar l’escorça de suro). Un cop estan fets els talls verticals es fan els horitzontals per marcar l’alçada que tindrà la panna (la peça de suro que s’extreu). Amb l’extrem inferior de la destral en forma de cunya es separa la panna de suro de l’arbre amb molt de compte. Un cop extret és transportat per ser assecat i venut.

Més de 25 anys d'experiència ens avalen

La nostra àmplia experiència en el sector ens permet oferir als nostres clients un tracte personalitzat i el millor assessorament.

Destaquem en

Empresa Familiar

Som una empresa amb més de 25 d’anys d’experiència, que destaca pel tracte personal i proper. Tenim com a objectiu buscar la satisfacció dels nostres clients.

Compromís

Conscients de la importància de fer una gestió ambiental adequada i que preservi l’entorn, tenim una cultura empresarial de respecte i sensibilització pel medi ambient que es trasllada als nostres empleats i clients. La nostra tasca està directament relacionada amb el medi forestal. Coneixem aquest entorn i cuidem els seus valors.

Professionalitat

Alameda Torrent disposa duna àmplia gamma de maquinària que compleix amb la normativa CE Europea. Tenim màquines d’última generació les quals gestionen un equip jove i dinàmic de 25 professionals altament qualificats i que reben formacions periòdicament.

Emprenedoria

Ens agrada estar a l’avantguarda del nostre sector, per això busquem l’excel·lència en el desenvolupament dels nostres serveis i estem sempre al dia de les noves necessitats que poden sorgir als nostres clients, evolucionant a diari i ampliant els nostres horitzons de treball.