Procés de transformació de l'estella per exportació

 • Inici
 • Procés de transformació de l'estella per exportació

Procés de transformació de l'estella per exportació

Una part de l’estella que no es pot utilitzar pel mercat català (degut a les seves característiques de menys qualitat), es reaprofita per ser exportada a diferents parts d’Europa per via terrestre i/o marítima des del port de Palamós. Aquesta estella és utilitzada com a combustible en plantes europees de cogeneració.

Fases del procés

 • 1

  Treballs forestals

  A l’empresa Alameda Torrent S.L.U. ens dediquem principalment a realitzar tot tipus de treballs forestals: neteges de boscos, parcel·les i rieres, franges de protecció, arranjament de pistes, etc. D’aquests treballs n’obtenim el material que posteriorment serà triturat, es tracta de fusta barrejada amb brancada i altres restes vegetals.

 • 2

  Camp d’acopi

  Les restes silvícoles son acopiades in situ a les mateixes finques d’on han estat extretes. S’hi estaran entre uns 6 i 8 mesos fins a obtenir l’humitat adequada.

 • 3

  Trituració

  El material assecat es triturat ajustant la granulometria segons demanda. La màquina utilitzada és una trituradora Jenz Hem 593R – Cobra d’última generació, que pot arribar a triturar 30 t/h de material.

 • 4

  Pesatge

  El material surt de la finca utilitzant camions de gran tonatge per anar al seu destí final. Abans però passarà per les nostres instal·lacions per ser pesat amb la nostra bàscula certificada i verificada (amb número LEM807365-20r0).

 • 5

  Servei de Transport

  Finalment ens encarreguem del transport del material fins al port. Allà serà descarregat i un vaixell el farà arribar al seu destí final.

 • A l’empresa Alameda Torrent S.L.U. ens dediquem principalment a realitzar tot tipus de treballs forestals: neteges de boscos, parcel·les i rieres, franges de protecció, arranjament de pistes, etc. D’aquests treballs n’obtenim el material que posteriorment serà triturat, es tracta de fusta barrejada amb brancada i altres restes vegetals.

 • Les restes silvícoles son acopiades in situ a les mateixes finques d’on han estat extretes. S’hi estaran entre uns 6 i 8 mesos fins a obtenir l’humitat adequada.

 • El material assecat es triturat ajustant la granulometria segons demanda. La màquina utilitzada és una trituradora Jenz Hem 593R – Cobra d’última generació, que pot arribar a triturar 30 t/h de material.

 • El material surt de la finca utilitzant camions de gran tonatge per anar al seu destí final. Abans però passarà per les nostres instal·lacions per ser pesat amb la nostra bàscula certificada i verificada (amb número LEM807365-20r0).

 • Finalment ens encarreguem del transport del material fins al port. Allà serà descarregat i un vaixell el farà arribar al seu destí final.

/