Obres realitzades

TRAGSA - Vies verdes

Alameda Torrent ha realitzat la nova via verda Onyar-Verneda, com també trams de Llambilles i Fornells de la Selva.

Es tracta d'una via que unificarà els 5 municipis oferint servitud de pas al ciutadà.