Obres realitzades

FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS - Llançà

Llei 5/2003, RD 123/2005.

Un element essencial a l'hora de realitzar els treballs de prevenció contra incendis és que, quedin delimitats amb precisió els criteris d'execució.

Els objectius principals de les franges de protecció son els de, en cas d'incendi forestal crear una "oportunitat" per a la defensa de l'element vulnerable (urbanització, cases,...), reduïr la intensitat del foc forestal i facilitar-ne les tasques d'extinció.

Altres obres realitzades