Obres realitzades

ELIMINACIÓ DE PLANTES INVASORES I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS - Palamós

Fa falta destacar que especialment en aquest cas, s'ha buscat prioritzar la retirada completa de la vegetació invasora.

Aquesta doncs, es una tasca complicada si es té en compte que es tracta d'una parcel·la on l'objectiu és reduïr en la mesura del possible l'impacte visual que es pugui generar amb els treballs.

Primerament s'han talat amb cura totes les mimoses, se n'han fet feixos per agilitzar-ne l'extracció i minimitzar-ne l'impacte sobre el terreny, s'han retirat amb l'ajuda d'un cabrestant i finalment s'han triturat fora de la parcel·la per no deixar-hi restes vegetals.

Seguidament s'han iniciat les tasques de poda dels pins romanents, amb les restes s'ha seguit un procediment similar al de la retirada de mimoses. Cal destacar la professionalitat que aquesta tasca requereix, per no malmetre ni ferir greument l'arbre.

En tercer lloc s'han extret els peus que es trobaven en zones conflictives en termes de prevenció d'incendis (a menys de 5m de les edificacions, amb inclinacions perilloses, etc).

I finalment s'han extret les soques de les mimoses talades amb l'ajuda d'una mini-giratòria i planificant amb molta cura els camins d'entrada.

 

S'han obtingut uns bons resultats, que amb un correcte manteniment evitaran la proliferació d'aquesta espècie que últimament està guanyant tant territori al municipi.

Altres obres realitzades