Obres realitzades

CONSORCI DE LES GAVARRES - Arranjament de camí

El manteniment del ferm dels camins forestals és important quan pretenem evitar desprendiments, facilitar l'accés als serveis d'emergència, facilitar el trànsit dels vehicles i de les persones amb diferents mitjans, etc.

Altres obres realitzades