Obres realitzades

-EN PROCÉS- TRAGSA - Vies verdes

Des d'Alameda Torrent seguim treballant en la realització de la nova via verda Onyar-Verneda. Actualment ens trobem duent a terme els trams de Llambilles i Fornells de la Selva.

Es tracta d'una via que unificarà els 5 municipis oferint servitud de pas al ciutadà.

 

Altres obres realitzades